Klachten - Gastouderbureau RoodkapjeMeerhoven

Laatste bewerking op 1 november 2020
Ga naar de inhoud

 
KLACHTEN?

 
Hoewel wij natuurlijk ons uiterste best doen om alles goed te doen, weten wij dat wij ook fouten kunnen maken. Als u eens wat minder tevreden bent kunt u contact opnemen met een medewerker van ons bureau. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een officiële klacht wilt indienen of dat wij u vragen of u een klacht wilt indienen.

Een klacht indienen klinkt misschien negatief, wij kijken daar anders tegen aan. Uw opmerkingen kunnen ons wellicht helpen onze dienstverlening nog meer te verbeteren. Uw klacht zal altijd serieus behandeld worden. Wanneer er fouten gemaakt zijn, zullen die altijd rechtgezet worden.

 
Uw klacht kan zowel de opvang van uw kind als de administratieve afwikkeling betreffen. Om de klacht te melden staan 2 wegen open:

A. Interne klachtenregeling
1.  Wanneer u een klacht hebt die u officieel wilt melden, vult u een klachtenformulier in. Soms zal ook een medewerker van ons bureau, naar aanleiding van een klacht of probleem, u voorstellen het klachtenformulier in te vullen.
 
2.  U levert het klachtenformulier (en eventuele bijlagen) in of u stuurt het op naar Gastouderbureau Roodkapje, Raambrug 2, 5531 AG Bladel, t.a.v. de klachtencommissie. Of u stuurt een e-mail naar: klacht@omavanroodkapje.nl
 
3.  Binnen twee weken na ontvangst van het klachtenformulier ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Ook wordt dan aangegeven hoe en binnen welke termijn een oplossing voor de klacht gezocht gaat worden. In deze brief staat verder met wie u tussentijds contact kunt opnemen over de voortgang.
 
4.  Binnen vier weken hoort u van ons welke oplossing wij gevonden hebben. Om deze oplossing te vinden, zal zowel met u als met de betrokken medewerker(s) contact opgenomen worden.

Klik hier  voor Roodkapje's klachtenformulier.
Klik hier  voor Roodkapje's interne klachtenprocedure.

 
Overzicht Klachtenverslag Roodkapje Meerhoven;

 
B. Gastouderbureau Roodkapje Meerhoven is aangesloten bij Geschillencommissie Kinderopvang
Onlangs heeft gastouderbureau RoodkapjeMeerhoven zich aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie.
 
Minister Asscher heeft besloten dat alle kinderopvangorganisaties verplicht zijn zich per 01-01-2016 aan te sluiten bij de Stichting Geschillencommissie. Op deze manier wil de overheid de positie van ouders in de kinderopvang versterken. Het moet voor ouders duidelijker en eenvoudiger worden om bij een onenigheid een klacht in te dienen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?
De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:
·         Uitvoering van de overeenkomst
·         Verandering van de overeenkomst
·         Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
·         Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
·         Kwaliteit van de opvang
·         Kosten van de opvang
·         Opvangtijden
·         Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
·         Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden
 
Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet?
De commissie behandelt geen klachten over een gastouder.
Belangrijk is dat u de klacht eerst bespreekt met iemand van gastouderbureau Roodkapje.
Heeft u binnen 4 weken van ons geen reactie ontvangen of we komen er samen niet uit, dan pas neemt u contact op met de Geschillencommissie.

Klik voor meer informatie over de procedure bij een klacht op onderstaande link;
https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/klachtenprocedure/
 
http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl tel. 0900-1877 op werkdagen tussen 9-17uur.
                  
C. Uw persoonlijke gegevens open en bloot en toegankelijk voor de hele wereld dankzij het Landelijk Register Kinderopvang.

Vraag- en gastouders die een klacht willen indienen tegen vermelding van hun persoonlijke gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang, kunnen daarvoor terecht bij het College ter Bescherming van Persoonsgegevens.

Behandeling van klachten door het CBP
Het CBP kan op grond van artikel 60 Wbp op verzoek van een belanghebbende een onderzoek instellen naar de naleving van
het bepaalde bij of krachtens de wet. Daartoe beschikt het CBP over de nodige onderzoeksbevoegdheden op grond van de
Wbp en de Algemene wet bestuursrecht.
 
Klik hier voor meer informatie over bemiddeling en klachtenafhandeling bij het CBP.


Uw klacht(en) kunt u richten tot:

College Bescherming Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Telefoon: 070 - 8888 500
Fax: 070 - 8888 50Terug naar de inhoud