Definitie van... Kindermishandeling Roodkapje hanteert de omschrijving zoals die in 2005 werd geformuleerd in de Wet op de Jeugdzorg: Kindermishandeling is elke vorm van, voor de minderjarige, bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van vrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Hieronder valt, naast het actief mishandelen, ook verwaarlozing en het stelselmatig onthouden van essentile hulp, medische zorg en onderwijs. Cursussen....   Aanmelden voor een van onze cursussen? Op deze pagina staat een aanbod van verschillende cursussen, verspreid over het hele land. Om de verschillende cursussen te bekijken en u hiervoor in te schrijven, kunt u inloggen met uw gastoudernummer en uw postcode als wachtwoord. Op dit moment kunt u een overzicht vinden van onderstaande curssussen: EHBO cursus volgen KinderEHBO van het Oranje - Rodekruis De kinderEHBO cursus kost u (indien u de gastouderroute volgt of een vrijgesteld diploma heeft)  € 70,00. Meestal kunt u deze kosten van de EHBO declareren bij uw zorgverzekering. Bent u hier niet of gedeeltelijk voor verzekerd dan krijgt u na aan aanvang van de gastouderopvang deze kosten terug van Roodkapje. Wilt u meer informatie over de EHBO cursus kijk dan even bij  www.ehbo-gastouders.nl  EHBO herhalingscursussen Deze cursussen zijn bedoeld voor gastouders die reeds in het bezit zijn van een EHBO certificaat.    Op dit moment voldoet iedere gastouder aan de eisen. Te zijner tijd volgen nieuwe data. Let op: Voor gastouders van gastouderbureau Roodkapje zijn de door ons aangeboden cursussen gratis. Wilt u toch ergens anders uw herhalingscursus volgen, dan krijgt u die niet zomaar vergoed. Dit dient altijd in overleg met Roodkapje te verlopen Log hier in met uw gastoudernummer en postcode en kijk hier welke datums beschikbaar zijn  voor de EHBO herhalingscursus. * Informatieverwerking (autisme/hoogsensitieve kinderen) Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitgelegd wat het betekent als een kind een andere manier van informatieverwerking heeft. Wat is het verschil tussen autisme en hoog sensitiviteit? Hoe kun je leren kijken naar kinderen en de goede betekenis geven aan gedrag? En hoe pak je dit vervolgens aan, zijn onderwerpen die aan bod komen. Er is ruimte voor het bespreken van eigen ervaringen maar ook voorbeelden worden bespreken. Tussendoor kunnen uiteraard vragen gesteld worden. Een bijeenkomst gaat alleen door als er minimaal 20 inschrijvingen zijn per locatie. Mocht een bijeenkomst niet doorgaan ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht van ons. Met een druk op de knop zien welke plaatsen en data nog beschikbaar zijn? Log hier in met uw gastoudernummer en postcode (LET OP: gebruik geen spatie tussen cijfers en letters)!   U kunt uw gastoudernummer vinden in uw Oma van Roodkapje map, op betalingsoverzichten, verklaringen of risico-inventarisatierapporten van Roodkapje. Copyright © by HuwaeDesign