Aanmelden Intake voor vraagouder - Gastouderbureau RoodkapjeMeerhoven

Laatste bewerking op 8 januari 2019
Ga naar de inhoud

U KUNT ZICH AANMELDEN BIJ GASTOUDERBUREAU ROODKAPJEMEERHOVEN
DOOR ONDERSTAANDE INTAKE-FORMULIER IN TE VULLEN


Intake-formulier
Persoonlijke gegevens Vraagouder
Met een * zijn verplichte velden
ManVrouw
Gegevens van Partner (toeslagpartner)
ManVrouw
Gegevens over uw kind(eren)
Kind 1, 0 t/m 12jaar
JongenMeisje
Kind 2, 0 t/m 12
JongenMeisje
Kind 3, 0 t/m 12jaar
JongenMeisje
Vervoer kinderen
JaNeeNVT
Informatie over uw kind(eren
JaNeeNVT
JaNeeNVT
JaNeeNVT
Zijn er bijzondere omstandigheden te vermelden over uw kind(eren), heeft uw kindje(s) speciale aandacht nodig op een bepaald gebied waar de gastouder rekening mee moet houden? Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk? Denk aan: speciale voeding, medicijngebruik, druk gedrag.
 Handicap Dieet Anders
 Allergie Hobby's NVT
 Medicijngebruik Zwemdiploma's
JaNeeNVT
Gewenste Opvang (zoals de ingangsdatum van de oppas)
Van elk kind apart de opvanguren aangeven:
Op welke dagen en tijden heeft u opvang nodig? (**bij flexibele opvang alle dagen waar opvang nodig is even alle betreffende dagen vermelden plus aantal dagen per week. Graag een indicatie invullen.
Kind 1
Kind 2
Kind 3
JaNeeNVT
Mogelijke breng- en haaltijden. ( Denk eventueel aan een peuterspeelzaal óf van school halen etc.)
JaNeeNVT
JaNeeNVT
Wat wilt u afspreken met de gastouder bij eventuele ziekte van uw kind?
JaNeeNVT
JaNeeNVT
MOTIVATIE
JaNeeNVT
Opvang en Voeding
Wonen en gewoonten, opvang omgeving
Bij de gastouderBij mij thuisBij derden
(De gastouder mag maximaal 3 dagen bij u in huis opvang bieden. Bij meer dan 3 dagen wordt de relatie gezien als loondienst en wordt u werkgever! De gastouder mag dit wel aanvullen met opvang in haar eigen huis. Zij mag in haar huis maximaal 4(of 6 bij innovatieve opvang) kinderen tegelijkertijd opvangen waarvan 2 niet lopend)
JaNeeWeet niet
JaItem 3
Nee
Oudercommissie
Wij hebben een oudercommissie waar u als vraagouder zitting in kunt nemen en advies kunt uitbrengen aan het gastouderbureau betreffende beleid o.a.; Pedagogisch beleidsplan, Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid, klachtenregeling, bemiddelingskosten en nog meer. Wij nodigen u als vraagouder uit, om in het belang van uw kind, zich kandidaat te stellen voor de oudercommissie. (meer informatie vindt u op onze website www.roodkapjemeerhoven.nl)
JaNeeMisschien later
Ondergetekende geeft hierbij opdracht tot bemiddeling ten behoeve van het voornoemde kind
Bedankt voor uw aanvraag.


******** Na het versturen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op ********Terug naar de inhoud